Werkzaamheden architect

Tijdens kennismakingen met nieuwe klanten merken we vaak dat het niet geheel duidelijk is wat een architect allemaal doet of kan doen. We leggen u natuurlijk graag tijdens een kennismaking uit wat ons vak zoal inhoudt, maar het is natuurlijk net zo makkelijk om dit op onze website te noemen. Bij Brand BBA l BBA Architecten kunt u terecht voor (een deel van) dit proces:

Bestaande situatie

 • inmeten bestaande situatie
 • uittekenen bestaande situatie
 • bouwkundige opname

Massastudie / schetsontwerp

 • het opstellen / afstemmen van programma van eisen
 • onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • het maken van een situatietekening
 • het maken van een schetsontwerp
 • het maken van een globale kostenraming
 • bespreken van schetsontwerp met opdrachtgever

Voorlopig ontwerp

 • het maken van een voorlopig ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het geven van advies inzake materiaalkeuze en bouwmethodiek
 • vooroverleg gemeente m.b.t. bestemmingsplan, stedenbouw en welstand
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een elementenbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever

Definitief ontwerp

 • het verfijnen en uitwerken van programma van eisen
 • het maken van een definitief ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het maken van de definitieve situatietekening
 • vervolgoverleg stedenbouwkundige inzake plantoetsing
 • vervolgoverleg welstand
 • het maken van een artist impressie/3D visualisatie
 • het voeren van overleg met opdrachtgever en constructeur
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een detailbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever

Aanvraag omgevingsvergunning

 • het maken van bouwaanvraagtekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1:100
 • binnen en buiten riolering schematisch op tekening
 • het schematisch uitwerken van terreininrichtingsplan
 • het maken van de situatietekening schaal 1 : 500
 • het maken van hoogte en dwarsdoorsnede(n)
 • het maken van bouwkundige principedetails
 • bouwbesluit berekening
 • ventilatie- en daglichtberekening
 • berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
 • berekening Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • toetsing en advies bouwplan m.b.t. brandpreventie
 • het maken van een kleurenschema en materiaaloverzicht (renvooi)
 • het indienen en verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente en bijbehorende overheidsinstanties
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

Aanbesteding

 • het maken van bestektekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1 : 100
 • het maken van een afwerkstaat
 • het maken van een bestek
 • aanschrijven aannemers
 • opstellen nota’s van inlichtingen
 • het verzorgen van de aanbesteding
 • prijsvergelijk aannemers en onderhandeling
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

Werktekeningen

 • uitwerking werktekeningen schaal 1 : 50 en 1 : 20 (plattegronden, doorsnede en kozijnen)
 • detaillering schaal 1 : 5
 • controle tekeningen van derden m.b.t. vloeren, gevels en kozijnen
 • controle tekeningen staalfabrikant
 • controle tekeningen m.b.t. prefab beton, vloeren en verdiepingstrappen
 • overleg aannemer inzake werkvoorbereidingsfase
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

Bouwbegeleiding

 • budgetbewaking en beoordeling meer- en minderwerk
 • financiële rapportage en voortgang
 • coördinatie van de leveranciers en installateurs
 • het controleren van de bouwkundige en constructieve werkzaamheden op kwaliteit
 • leiden en verslaan van bouwvergaderingen
 • oplevering van het project, samenstellen einddocumenten, garanties en revisietekeningen
 • financiële afronding
Vrijblijvend een uurtje brainstormen?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.
Ochtend
Middag
Avond
Portret Personeel
Direct contact met onze adviseurs?

Bel ons van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 op (078) 691 92 11

 

Adres- en contactgegevens
Brand BBA I BBA Architecten
Dam 67
2951 GA Alblasserdam
E-mailadres: info@brandbba.nl
Telefoon: (078) 691 92 11

Volg ons op